VCP Publieksjaarverslag 2020

geplaatst in: Geen categorie | 0

De VCP heeft haar publieksjaarverslag 2020 gepubliceerd. Het publieksjaarverslag 2020 staat voor een groot deel in het teken van corona. De pandemie loopt er als een rode draad doorheen. Mede vanwege corona zijn aan het dossier werk en inkomen twee … Vervolgd

CMHF Pensioen Post juli 2021

geplaatst in: Geen categorie | 0

Elk kwartaal verschijnt de Pensioen Post van de CMHF met allerlei informatie over pensioenzaken. Lees in de actuele versie over: De CMHF over het nieuwe bestuursmodel van de ABP, de reactie van het CMHF-bestuur op nieuw bestuursmodel ABP, en meer: … Vervolgd

Nieuwe cao-mbo per 15 mei jl.

geplaatst in: Geen categorie | 0

Eind juni raadpleegde de FvOv de leden van de aangesloten verenigingen, waaronder de NVOP, over het onderhandelaarsakkoord voor de cao-mbo. De leden van alle dertien bij de FvOv aangesloten verenigingen stemden in met het onderhandelaarsakkoord. Ook de werkgevers in het … Vervolgd

Lerarenbeurs stelt opnieuw teleur

geplaatst in: Geen categorie | 0

In maart jl. informeerden wij jullie dat leraren die in het studiejaar 2020-2021 zijn voor de lerarenbeurs waren afgewezen voorrang kregen bij de nieuwe aanvraag. De FvOv/NVOP is bijzonder teleurgesteld dat dit jaar opnieuw een groot aantal leraren bericht kregen … Vervolgd