Wijziging Subsidieregeling tweede lerarenopleiding

geplaatst in: Geen categorie | 0

Door het halen van een tweede bevoegdheid te stimuleren wordt beoogd het vak van leraar aantrekkelijker te maken en leraren zoveel mogelijk te behouden voor het onderwijs.
Het ministerie van OCW heeft de subsidieregeling voor bevoegde leraren die een tweede lerarenopleiding willen doen, aangepast. Het is nu mogelijk voor een eerste of tweede studiejaar afzonderlijk subsidie aan te vragen. Tevens is het subsidiebedrag per studiejaar verhoogd.

De regeling in de Staatscourant van 10 september 2021.

Wie kan subsidie aanvragen?
Bent u al bevoegd leraar en wilt u een 2e lerarenopleiding doen waarvoor u instellingscollegegeld moet betalen? Dan kunt u de subsidie tweede lerarenopleiding aanvragen.

Let op: Beperkt budget
Hoe eerder u aanvraagt, hoe groter de kans is dat u de subsidie krijgt. Er is een beperkt budget en we behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Staat u in studiejaar 2021-2022 nog ingeschreven voor de opleiding waar u eerder deze subsidie voor kreeg? Uw herhaalaanvraag krijgt voorrang.

De subsidie aanvragen bij DUO