Onderwijspersoneel en long covid

geplaatst in: Geen categorie | 0

Mensen met het post-COVID-syndroom meestal volledig arbeidsongeschikt. In de eerste negen maanden van 2022 heeft UWV 1.239 WIA-beoordelingen uitgevoerd bij mensen met langdurige coronaklachten. In het merendeel van de gevallen zijn deze medewerkers volledig arbeidsongeschikt verklaard. Lees meer bij Voion. … Vervolgd

Controlelijst verdiepende RI&E coronavirus

geplaatst in: Geen categorie | 0

Ondanks dat in Nederland alle maatregelen tegen het coronavirus zo goed als helemaal zijn opgeheven, blijft de infectieziekte COVID-19 op de achtergrond aanwezig. Met de invoering van het Sectorplan COVID-19 voor het funderend onderwijs en de daaruit voortvloeiende draaiboeken, zijn … Vervolgd

Lerarentekorten stijgen naar 9700 fte!

geplaatst in: Geen categorie | 0

Op 12 december 2022 verscheen de trendrapportage over de onderwijsarbeidsmarkt 2022. Hierin zijn de meest actuele cijfers over de onderwijsarbeidsmarkt te vinden. Uit deze gegevens blijkt dat het tekort aan leraren in het onderwijs op sommige plekken nog veel groter … Vervolgd