Cao-VO en cao-MBO definitief

geplaatst in: Geen categorie | 0

De achterbannen van de sociale partners stemden in met het op 14 oktober overeengekomen onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao-VO 2021. De nieuwe cao-VO heeft een looptijd van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. De afspraken uit het … Vervolgd

Check elk jaar uw ABP-data

geplaatst in: Geen categorie | 0

Steeds weer vraagt de CMHF-fractie in het Verantwoordingsorgaan bij het ABP-bestuur om aandacht voor zaken die niet goed op orde zijn, zoals deelnemers met recht op een aanvulling wegens samenvallende diensttijd. ‘ABP wil iedere deelnemer het pensioen geven waar hij … Vervolgd

Leraren en onderwijsarbeidsmarkt 2021

geplaatst in: Geen categorie | 0

Stijgend aantal fte’s, meer vacatures, toekomstig tekort? Op 14 december jl. informeerden de minister Van Engelshoven (OCW) en Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) de Tweede Kamer over de ontwikkelingen op het gebied van het lerarenbeleid en de onderwijsarbeidsmarkt … Vervolgd