nvop

Lid worden?

Via dit formulier zien we uw inschrijving graag tegemoet.

Heeft u vragen over:

  • De cao, uw pensioen of uw uitkering;
  • Juridische ondersteuning en/of advies;
  • Problemen met de werkgever over arbeidsovereenkomst of de arbeidsomstandigheden?

Dan kunt u zich voor individuele bijstand wenden tot info@nvop.nl (onder vermelding van naam en lidnummer).

N.B. Voor nieuwe leden bestaat een wachttijd van een half jaar alvorens een beroep kan worden gedaan op ‘gratis’ juridische bijstand. Dit betekent niet dat wij u niet helpen. Nadere regels zijn opgenomen in de statuten en het huishoudelijk reglement dat ieder NVOP-lid bij aanmelding wordt toegezonden.

Contributie

Postactieven €.     60,00
O.O.P. schaal 1 en 2 €.     94,00
O.O.P. schaal 3 en 4 €.     99,00
O.O.P.            / O.P. schaal 5 en 6 €.   104,00
Schaal 7 en hoger €.   124,00

 

Verrekenen contributie met eindejaarsuitkering

Voor NVOP-leden die werkzaam zijn in het PO, VO (inclusief scholen vallend onder het OMO-bestuur), BVE en HBO is het op basis van de cao’s voor deze sectoren mogelijk om de betaalde contributie te verrekenen met het bruto jaarinkomen.
Elk najaar krijgen de leden daarover een brief. Wanneer je de maximum contributie van € 135,- betaalt en in het maximum belastingtarief van 52% valt, kan dit € 70,20 korting opleveren. Uiteraard valt niet iedereen in dit maximumtarief, maar deze regeling levert toch voor elk lid een voordeel van minimaal 37% op.
Om in aanmerking te komen voor dit voordeel dien je elk jaar voor 1 november een aanvraagformulier te downloaden. Dit formulier wordt elk jaar geactualiseerd door de NVOP. Vergezeld van een betalingsbewijs (bankafschrift) van je vakbondscontributie lever je dit bij je werkgever in.

aanvraagformulier vakbondscontributiekorting 2023 NVOP – alle cao’s

brief vakbondscontributiekorting 2023 NVOP

NVOP Info Bulletin

Minimaal vier keer per jaar ontvangen onze leden het NVOP Info Bulletin.

Nog meer voordelen

De CMHF heeft een contract gesloten met OHRA. Hierdoor kunnen de NVOP-leden vele euro’s besparen op het verzekeringspakket. Vanaf 2023 mag er geen korting meer gegeven worden op de basisverzekeringen gezondheidszorg. OHRA heeft daarvoor in de plaats extra vergoedingen toegevoegd in het basispakket. Op de aanvullende verzekeringen gezondheidszorg en alle overige verzekeringen bij de OHRA wordt 5% korting gegeven aan NVOP-leden: OHRA collectiviteitskorting

Samenstelling bestuur:

  • Jilles Veenstra (voorzitter)
  • Yvonne Lebbink (secretaris)
  • Margriet Machiels (penningmeester)
  • vacature
  • vacature
  • vacature

Opzeggen lidmaatschap

Dit dient voor 1 december met betrekking tot het volgende kalenderjaar te geschieden. Beëindiging lidmaatschap is na schriftelijk/e-mail opzegging pas geldig na bevestiging van de secretaris.

Privacyverklaring NVOP