Rapport Schoolbeleid voor Smartphones

geplaatst in: Geen categorie | 0

Scholen willen helderheid. Hoe ga je het best om met smartphones op school? Helemaal verbieden, deels toestaan of helemaal toestaan? Scholen ervaren naast de nadelen ook voordelen van smartphone gebruik. Kennisnet heeft een handreiking gepubliceerd met nieuwe praktijkvoorbeelden, tips, inzichten … Vervolgd

Eerste Kamer neemt nieuwe pensioenwet aan

geplaatst in: Geen categorie | 0

‘Het echte werk gaat nu beginnen. De arbeidsvoorwaardelijke partijen zijn nu gezamenlijk aan zet om goede pensioenafspraken te maken, zorgvuldig en evenwichtig in lijn met de gezamenlijk geformuleerde doelen’, aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein. De VCP zal in het kader … Vervolgd

Voorlopers onderwijsregio’s van start!

geplaatst in: Geen categorie | 0

In de werkagenda ‘Samen voor het beste onderwijs‘ tussen de minister voor PO/VO en de sociale partners is opgenomen dat er voor een goed functionerende arbeidsmarkt regionale samenwerking tussen schoolbesturen nodig is. In de uitwerking is daar de vorm ‘Onderwijsregio‘ … Vervolgd