Basisscholen vinden digitale geletterdheid belangrijk en werken aan het bevorderen daarvan

geplaatst in: Geen categorie | 0

Basisscholen in Nederland zijn zich zeer bewust van het belang van het bevorderen van de digitale geletterdheid van hun leerlingen en hun taak als school daarin. Ze doen er dan ook al veel aan, maar ze doen dat nog niet altijd op basis van een gezamenlijke visie op bestuurs- of schoolniveau en volgens een gestructureerde aanpak. Dat komt mede doordat scholen nog niet goed weten wat er van hen wordt verwacht op het gebied van onderwijs in digitale geletterdheid. Digitale geletterdheid is de combinatie van kennis over digitale technologie en de vaardigheden om hiermee om te gaan. Deze kennis en vaardigheden zijn belangrijk in de samenleving van nu, waarin veel informatie digitaal wordt uitgewisseld.

Meer lezen

Rapport Peil. Digitale geletterdheid