Protocollen en adviestabel 2e correctie centraal examen 2024

geplaatst in: Geen categorie | 0

In de protocollen centraal examen 2024 staan de wettelijke voorschriften voor de eindexamens uitgewerkt. Met het ter beschikking stellen van deze protocollen wil de VO-raad de schoolleiding, examensecretarissen en docenten een hulpmiddel in handen geven om de examens zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Lees meer bij de VO-raad

Specifieke aandachtspunt: Kopiëren/scannen examenwerk
Sterk aanbevolen wordt na te denken over de wijze waarop de school het examenwerk kan kopiëren/scannen. Hiermee wordt een back-up gecreëerd voor het geval examenwerk niet of niet tijdig op de juiste plek is. Daarnaast is een kopie vaak nuttig bij overleg tussen de eerste en tweede corrector. In paragraaf 2.7 van de protocollen is een aantal overwegingen en aandachtspunten op dit vlak opgenomen voor scholen.

Optimaal benutten correctietijd

Wanneer stuur je uiterlijk het examenwerk 2024 naar tweede corrector en terug naar de eerste?
Een belangrijk aandachtspunt in de examenperiode is te zorgen dat het na te kijken examenwerk tijdig bij de tweede en weer terug bij de eerste corrector is. In deze tabel staat per vak en examen aangegeven op welke dag de examens binnen zouden moeten zijn bij de tweede en weer terug bij de eerste corrector, om te bereiken dat de nakijktijd zoveel mogelijk geoptimaliseerd is.

De datum van 10 juni ‘scores examens terug bij de eerste corrector’, is de uiterste datum. Indien mogelijk kan dat natuurlijk eerder. Het ontlast de cijferadministratie. Het is dus belangrijk de spullen tijdig op de post te doen (zie ook op de site van PostNL). De examenuitslag is op 12 juni.

Uiterste WOLF-datum = eerste 5 leerlingen
Verder is het belangrijk om te realiseren dat op de genoemde uiterste WOLF-datum de scores van de eerste 5 leerlingen doorgegeven moeten zijn. Later ingevulde scores worden echter wel meegenomen in de groepsrapportage, mits voor de uitslag ingevoerd.

Scholen wordt dringend geadviseerd de adviestabel te gebruiken bij de eigen planning. Met het hanteren van deze data wordt de tijd die er binnen de examenperiode is voor correctie, zo optimaal mogelijk benut.

Gebruik de Adviestabel 2024!