Conceptkerndoelen burgerschap en digitale geletterdheid opgeleverd

geplaatst in: Geen categorie | 0

Kerndoelenteams van leraren, vakexperts en curriculumexperts hebben het afgelopen jaar gewerkt aan conceptkerndoelen voor deze leergebieden. Deze teams zijn hierin professioneel en deskundig bijgestaan door advieskringen, met vertegenwoordigers uit de onderwijssector en van maatschappelijke organisaties. Ook heeft een groep experts meegekeken en advies gegeven om te zorgen dat de kerndoelen geschikt zijn voor leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Omdat burgerschap en digitale geletterdheid nieuwe leergebieden zijn, zijn ook andere experts buiten de advieskring geraadpleegd over de kern van het leergebied en de conceptkerndoelen.

Met de conceptkerndoelen voor burgerschap en digitale geletterdheid heeft SLO de conceptkerndoelen opgeleverd voor alle leergebieden binnen de basisvaardigheden. Daarvoor gaf het ministerie van OCW in april 2022 de opdracht.

Alle conceptkerndoelen burgerschap en digitale geletterdheid in het kerndoelenboekje (d.d. 6 maart 2024).

Meer informatie en de toelichtingsdocumenten burgerschap en digitale geletterdheid

Conceptkerndoelen Nederlands en rekenen/wiskunde (oktober 2023)