Aanvraag subsidie Ontwikkelkracht

geplaatst in: Geen categorie | 0

Als schoolteam kun je voor diverse trajecten binnen Ontwikkelkracht subsidie aanvragen. Je ontvangt externe begeleiding en een vergoeding voor de uren die je investeert. Afhankelijk van het traject worden de uren geheel of gedeeltelijk vergoed. Op deze manier krijg je als schoolteam de ruimte om je écht te committeren aan jouw traject.

Voor meer informatie en het aanvragen van de subsidie ga je naar de website van Ontwikkelkracht.

De vier pijlers van Ontwikkelkracht

De wisselwerking tussen onderwijspraktijk én onderzoek staat binnen Ontwikkelkracht centraal. Als symbool voor de verbinding is gekozen voor het kennislemniscaat (∞). In deze beweging krijgen resultaten vanuit de wetenschap een plek in het klaslokaal en inzichten en vraagstukken vanuit het klaslokaal een plek in het onderzoek.

  1. Versterken onderzoeks- en verbetercultuur van scholen met beproefde aanpakken: Onderzoeks- en verbetercultuur
  2. Kennis uit onderzoek beschikbaar stellen op een praktijkrelevante manier  voor scholen: Kennisdeling
  3. Met scholen en onderzoekers nieuwe kennis creëren voor grote uitdagingen in het onderwijs: Co-creatielabs
  4. Scholen helpen om hun evidence-informed werkwijze over te dragen op andere scholen: Expertscholen Ontwikkelkracht