Onderhandelaarsakkoord CAO-PO 2021: 2,25% loonsverhoging voor alle werknemers

geplaatst in: Geen categorie | 0

Vakbonden, waaronder de FvOv/NVOP, en de PO-Raad hebben een onderhandelaarsakkoord gesloten over een nieuwe cao voor het primair onderwijs. Voor alle medewerkers in deze sector stijgt het loon met 2,25%. Daarmee worden de beschikbare middelen voor dit kalenderjaar vertaald in de salarissen van alle medewerkers.
Partijen gaan vervolgens aan de slag om afspraken te maken over de 500 miljoen euro die vanaf 2022 voor de sector beschikbaar is gesteld bij de Algemene Politieke Beschouwingen.

De hoofdlijnen uit het onderhandelaarsakkoord zijn:

  • een loonsverhoging van 2,25% vanaf 1 januari 2021 (betaling met terugwerkende kracht);
  • de loonsverhoging geldt voor alle medewerkers in het primair onderwijs;
  • de looptijd van de cao is van 1 januari 2021 t/m 31 december 2021.;
  • een eenmalige verhoging van de eindejaarsuitkering van 6,3% naar 6,5%.

En nu aan de slag
‘In de komende onderhandelingen gaan we aan de slag om afspraken te maken over de 500 miljoen euro,’ aldus Jilles Veenstra, voorzitter van de FvOv, ‘dat is geen gemakkelijke klus maar wel een met een helder doel, het dichten van de kloof met het VO. Hierin kunnen we een flinke stap zetten maar er is nog meer nodig. Dit zullen we in de komende tijd nog nadrukkelijk onder de aandacht brengen. Om te voorkomen dat de middelen voor dit jaar te lang op de plank zouden blijven liggen hebben we nu deze afspraak gemaakt.’

Volledige tekst onderhandelaarsakkoord CAO-PO oktober 2021

De leden van de NVOP werkzaam in het primair onderwijs kunnen hun mening over dit bereikte onderhandelaarsakkoord uitbrengen. De termijn van reageren sluit op 28 oktober.