De nieuwe leerweg in GL&TL

geplaatst in: Geen categorie | 0

In 2024 worden de gemengde leerweg en de theoretische leerweg samengevoegd tot één nieuwe leerweg. Alle leerlingen in deze nieuwe leerweg volgen dan, naast avo-vakken, een praktijkgericht programma. De komende jaren wordt de invoering van de nieuwe leerweg voorbereid en … Vervolgd

Wind of change?

geplaatst in: Geen categorie | 0

FvOv over de rapporten ‘Staat van het onderwijs’ en ‘Later selecteren, beter differentiëren’ In de afgelopen week zagen achtereenvolgens ‘Staat van het Onderwijs 2021’ van de Onderwijsinspectie en ‘Later selecteren beter differentiëren’ van de Onderwijsraad het licht. De grote gemene … Vervolgd

Nationaal Groeifonds ook voor onderwijs

geplaatst in: Geen categorie | 0

Het Nationaal Groeifonds is bedoeld voor eenmalige publieke investeringen die bijdragen aan de toekomstige economische groei. Ook binnen het domein Kennisontwikkeling zijn in de eerste ronde aanvragen ingediend. Daarvan zijn onderstaande twee projecten toegekend: Versterking Infrastructuur Leven Lang Ontwikkelen Dit … Vervolgd

Onderhandelingen CAO-VO opgeschort

geplaatst in: Geen categorie | 0

In februari is het overleg over een nieuwe cao-VO gestart. De onderhandelingen zijn echter opgeschort. De sociale partners in het onderwijs, waaronder de FvOv, willen de uitkomst van de formatie afwachten. Partijen zijn van mening dat er voor het sluiten … Vervolgd