De onderwijsinspecteurs lichten hun werkwijze toe

geplaatst in: Geen categorie | 0

Toezicht, weblog en interview.

Update toezicht: Tijdens de coronapandemie moet het toezicht regelmatig worden aangepast. De stand van zaken op dit moment is dat de inspectieonderzoeken waar nodig op locatie plaatsvinden. Dit geldt voor alle typen onderwijs. Waar dat mogelijk is en past bij de situatie blijft de Inspectie van het Onderwijs in het toezicht gebruik maken van digitale middelen om gesprekken te voeren. Lees meer

Weblog van de inspectie: Op de website van de Inspectie van het Onderwijs is een weblogpagina. De meest recente weblog gaat over ‘Werken aan kwaliteit, is de cirkel rond?’. Inspecteurs vertellen wat ze hoorden als antwoorden op de vragen die ze stelden tijdens het onderzoek ‘Kwaliteitsverbetering en de leerlingpopulatie’:

  • Hoe werken scholen aan kwaliteitsverbetering?
  • Aan welke thema’s werken ze en welke rol speelt hun leerlingpopulatie bij de keuze?

Interview met Alida Oppers: De inspectie van het onderwijs heeft het onderzoekskader uit 2017 verder uitgewerkt tot een herziene versie onderzoekskader 2021.Onder andere over dit herziene onderzoekskader gaat het in dit interview met de inspecteur-generaal van het onderwijs Alida Oppers.