Uitnodiging groepsgesprekken convenantsmiddelen lerarentekorten en werkdruk in het VO

geplaatst in: Geen categorie | 0

Voion doet op verzoek van de cao-tafel VO (waar ook de FvOv/NVOP deel van uitmaakt) onderzoek naar de besteding van middelen uit het convenant ‘Aanpak lerarentekorten en werkdruk in het vo’. De resultaten van de tussenevaluatie zijn verwerkt in een rapport en enkele praktijkverhalen. In een tweede meting willen we de bevindingen uitbreiden met ervaringen van besturen, scholen en docenten zelf. Ben je schoolbestuurder, schoolleider, mr-lid of docent in het voortgezet onderwijs en wil je jouw ervaring delen? Meld je dan aan voor één van de nieuwe groepsgesprekken die eind september plaatsvinden.

Tweede meting
De nieuwe groepsgesprekken hebben tot doel hier meer zicht op te krijgen. Dit moet leiden tot nieuwe praktijkverhalen en voorbeelden, die van belang zijn om besturen en scholen te stimuleren en inspireren bij het benutten van de middelen.

Uitnodiging groepsgesprekken
De groepsgesprekken van 1,5 uur met maximaal 5 deelnemers vinden digitaal via Microsoft Teams plaats. Schoolbestuurders, schoolleiders, mr-leden en docenten vormen ieder een aparte groep. De gesprekken vinden plaats in de hele maand oktober.

Lees meer op de site van Voion

Wil je deelnemen?
Stuur dan een mail met naam en functie en de data waarop je kunt deelnemen naar info@voion.nl. Op basis van de aanmeldingen gaan we de gesprekken inplannen. Je hoeft maar aan 1 groepsgesprek van 1,5 uur deel te nemen.