23 september 2021: een bijzondere dag voor het PO!

geplaatst in: Geen categorie | 0

Bij de Algemene Beschouwingen is een motie aangenomen waarin 500 miljoen beschikbaar komt voor de lonen in het primair onderwijs! Dat is heel goed nieuws en dat brengt het PO steeds dichter bij het VO. Daarmee is nog niet de hele kloof gedicht maar het is een flinke stap voorwaarts. Maar daarmee zijn we er nog niet!

PO
Voor het PO is het mogelijk om de salarissen van alle werknemers in het PO te verbeteren en ervoor te zorgen dat het salaris beter past bij de zwaarte van de werkzaamheden. Daarbij gaat het dus niet alleen om leraren maar ook om het onderwijsondersteunend personeel en de directieleden. De middelen zullen vanaf 2022 beschikbaar komen, we zullen hierover aan de cao-tafel in de komende tijd afspraken maken.

Genoeg?
Zoals gezegd wordt hier de gehele kloof met het PO niet door gedicht, dus daar is nog werk voor aan de winkel. Maar ook de andere sectoren hebben hun noden kenbaar gemaakt. De werkdruk in het VO, mbo en hbo is onaanvaardbaar hoog. Ook daar zal extra geld voor moeten worden vrijgemaakt door een nieuw kabinet. We wachten dan ook de formatiebesprekingen met spanning af (al wordt dat wel enorm op de proef gesteld).

Jilles Veenstra, voorzitter van de FvOv, merkt hierover het volgende op: ‘Politieke partijen kennen de noden van het veld, dat vraagt om structurele investeringen in de bestrijding van de werkdruk. Deze middelen komen ook zeker de kwaliteit van het onderwijs ten goede. Nu is het moment om te investeren! We kunnen het ons niet veroorloven om deze ongewenste situatie nog vier jaar te laten voortduren…!’

N.B. Vorige week, nog voor de Algemene Beschouwingen liet de FvOv weten: Overleg over cao-PO wordt hervat