Leraren en onderwijsarbeidsmarkt 2021

geplaatst in: Geen categorie | 0

Stijgend aantal fte’s, meer vacatures, toekomstig tekort? Op 14 december jl. informeerden de minister Van Engelshoven (OCW) en Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) de Tweede Kamer over de ontwikkelingen op het gebied van het lerarenbeleid en de onderwijsarbeidsmarkt … Vervolgd

FvOv pleit voor voorrang bij boosterprik

geplaatst in: Geen categorie | 0

Op 23 november jl. stuurden de onderwijsbonden (waaronder de FvOv) en de onderwijsraden een brief naar de ministers Slob en Van Engelshoven over de huidige zorgelijke coronasituatie. Zij vragen in deze brief aandacht voor betere bescherming van het onderwijspersoneel, nu de … Vervolgd

Indexatie pensioenen in 2022?

geplaatst in: Geen categorie | 0

Het kabinet bereidt een Algemene Maatregel van Bestuur (AMVB) voor die het mogelijk maakt dat pensioenfondsen met een beleidsdekkingsgraad van 105 procent of meer volgend jaar kunnen indexeren. Dat betekent dat het eenvoudiger wordt om de pensioenuitkeringen te verhogen, ook … Vervolgd