Masterplan Basisvaardigheden

geplaatst in: Geen categorie | 0

Op 12 mei stuurde minister Wiersma zijn plannen voor de aanpak van de basisvaardigheden naar de Tweede Kamer. Hierin is zowel aandacht voor de korte termijn als voor de lange termijn.

Het bestuur van de FvOv is blij dat er niet alleen naar de korte termijn gekeken wordt. FvOv/NVOP-voorzitter Jilles Veenstra:

‘De oorzaken van de achteruitgang van basisvaardigheden bij de leerlingen zijn divers en zijn voor een deel te wijten aan in het verleden gemaakte keuzes. Er moet zorgvuldig gekeken worden welke aanpak het beste werkt voor welke leerlingen. Ik ben blij dat het plan van de minister die ruimte geeft.’

‘Daarnaast is een punt van aandacht dat de inzet van de basisteams het lerarentekort verder vergroot.’

Masterplan basisvaardigheden d.d. 12 mei 2022