Sociale (on)veiligheid van docenten in beeld gebracht

geplaatst in: Geen categorie | 0

De overgrote meerderheid van de docenten in het voortgezet onderwijs voelt zich veilig op school. Maar een substantieel deel voelt zich (veel) onveiliger dan drie jaar gelden. Dat blijkt uit onderzoek van DUO Onderwijsonderzoek & Advies dat ongewenst gedrag van leerlingen, ouders, collega’s en leidinggevenden in beeld bracht.

DUO Onderwijsonderzoek & Advies voerde onder ruim 1.000 docenten in het voortgezet onderwijs een online onderzoek uit om inzicht te krijgen in de sociale veiligheid van docenten in het voortgezet onderwijs. De docenten geven gemiddeld een 7,9 voor hun sociale veiligheid. 58% van de docenten voelt zich ongeveer even veilig op school als drie jaar geleden, 32% van de docenten voelt zich minder veilig op school dan drie jaar geleden en 9% voelt zich veiliger dan drie jaar geleden.

Ongewenst gedrag leerlingen en ouders
Verbaal geweld of verbale intimidatie door leerlingen is de meest voorkomende vorm van ongewenst gedrag. Het ging dan meestal om schelden of beledigen. 39% van de docenten had hier de afgelopen twaalf maanden mee te maken. Ongeveer een kwart van de docenten had te maken met verbaal geweld of verbale intimidatie van ouders. Het betrof dan meestal het voortdurend veroordelen/bekritiseren en bewust (onterecht) beschuldigen.

Ongewenst gedrag van collega’s en leidinggevenden
Ongeveer een op de acht docenten geeft aan te maken te hebben gehad met verbaal geweld en/of verbale intimidatie door collega’s. Een even groot aantal geeft aan te maken te hebben gehad met verbaal geweld en/of verbale intimidatie door leidinggevenden. En een op de zeven docenten met overig ongewenst gedrag door leidinggevenden, zoals machtsmisbruik en onder druk gezet worden.
Een op de zeven docenten (15%) heeft in de afgelopen twaalf maanden te maken gehad met ander ongewenst gedrag van collega’s, zoals roddelen, belachelijk maken of machtsmisbruik.

Melden van ongewenst gedrag
Docenten melden in de meeste gevallen het ongewenste gedrag van ouders en leerlingen (respectievelijk 77% en 68%) en ze zijn meestal ook tevreden met het resultaat van de melding. Dat ligt anders bij het ongewenst gedrag van collega’s en leidinggevenden. Docenten geven aan dit maar in respectievelijk 50% en 37% van de gevallen te melden. Meer dan de helft van de docenten geeft aan dat de melding in beide gevallen niet tot een tevreden resultaat heeft geleid.

Rapportage Sociale Veiligheid van docenten VO