Onderhandelaarsakkoord cao primair onderwijs

geplaatst in: Geen categorie | 0

Op 22 april is er met minister Dennis Wiersma door de vakbonden (waaronder de FvOv) en de werkgeverskoepels een akkoord bereikt over het beschikbaar komen van middelen voor het po en vo; het Onderwijsakkoord. Voor het po gaat het daarbij om middelen voor het dichten van de loonkloof.

De sociale partners in het po hebben dit vertaald naar een cao en een onderhandelaarsakkoord gesloten waarin deze middelen een bestemming krijgen (later in het jaar zal er een cao worden gesloten waarin de loonstijging en andere zaken worden geregeld).

  • Uitgangspunt daarbij is dat het voor de hoogte van het salaris behorende bij je functie niet meer uitmaakt of je in het po of in het vo werkt; voor iedereen zijn de schalen gelijk;
  • Ook zijn er in het akkoord afspraken gemaakt over de manier waarop een werknemer van de salarisschalen van het po naar die van het vo overgaat;
  • Daarnaast hebben leraren, OOP in S9 en directieleden vanaf schaal 12 recht op een bindingstoelage en wordt de eindejaarsuitkering voor alle werknemers met 2,03% verhoogd naar 8,33%.

Hoeveel iedere werknemer erop vooruitgaat verschilt behoorlijk. In het nieuwe loongebouw zijn de eindbedragen van de verschillende schalen voor OP, OOP en Directie gelijk (de lengte verschilt soms enkel treden). De stijging is het grootst voor leraren in de nieuwe LC en LD-schalen (daar was het verschil met de PO-schalen het grootst). Voor OOP’ers en Directieleden is de stijging lager (de schalen verschilden al niet veel met het vo). Wel hebben alle werknemers straks recht op de hogere eindejaarsuitkering (2,03% van het jaarloon). Daarnaast hebben alle OOP’ers recht op een extra nominale eindejaarsuitkering van €275 bruto.

Tenslotte wordt in de komende periode een onderzoek uitgevoerd naar de werking van Fuwa-PO voor de functies van (adjunct-)directeuren en OOP. In dat onderzoek worden meegenomen: een analyse van het PO-functiewaarderingssysteem en het VO-functiewaarderingssysteem, inclusief kenmerkscores en -teksten en analyse van de voorbeeldfuncties in het PO en het VO, de mate van herkenbaarheid van complexiteit en verantwoordelijkheden. Zo gauw dit traject is afgerond zullen cao-partijen de opbrengsten hiervan verwerken in de voorbeeldfuncties en het systeem.

Via de link die vanuit de verenigingen is verzonden vragen we de leden uit het po om voor 16 mei 20:00 uur hun mening over het bereikte onderhandelaarsakkoord kenbaar te maken. Wanneer de leden van de bonden en werkgeverskoepels instemmen met dit akkoord zal dit worden omgezet in cao-afspraken en zal het salaris met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022 worden aangepast.