Voortgang Functiewaardering MBO 2.0: Werk in uitvoering!

geplaatst in: Geen categorie | 0

Om carrièreperspectief goed tot zijn recht te laten komen is een toekomstbestendig functiewaarderingssysteem als hulpmiddel cruciaal. Het huidige functiewaarderingssysteem, FUWA-MBO, is dusdanig verouderd, dat dit tot toepassingsproblematiek kan leiden op de scholen. Ook moet onderzocht worden in hoeverre FUWA-MBO een bijdrage levert of kan leveren aan loopbaanbeleid en goed werkgeverschap. Om deze redenen hebben cao-partijen in de cao mbo 2018-2020 besloten om FUWA-MBO te moderniseren om voor de sector goed toepasbaar te laten zijn.

In 2021 is een werkgroep van start gegaan met het in kaart (laten) brengen van knelpunten die medewerkers, management en bestuur in de scholen ervaren bij de toepassing van FUWA-MBO en de behoeften die mbo-scholen hebben ten aanzien van een (vernieuwd) functiewaarderingssysteem. Bij dit proces is een aantal mbo-scholen en medewerkers van vakbonden, waaronder de FvOv, en OR leden betrokken.

Het resultaat van deze ‘eerste fase’ kan worden samengevat in een aantal voorwaarden voor de modernisering van FUWA-MBO.

Lees meer bij FvOv