Toezegging debat curriculum funderend onderwijs

geplaatst in: Geen categorie | 0

In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Wiersma aangegeven nog voor de zomer te willen starten met de actualisatie van de kerndoelen voor taal en rekenen-wiskunde. Dit is een versnelling ten opzichte van de eerdere plannen. In dezelfde brief geeft de minister ook aan dat snel een start gemaakt wordt met het aanpakken van de kerndoelen voor burgerschap en digitale geletterdheid.

Tot slot meldt de minister in de brief dat de kerndoelen van de andere vakken in een later stadium worden opgepakt.

Jilles Veenstra, voorzitter FvOv:

‘Het is goed dat de minister vaart maakt met de kerndoelen en dat dit proces niet in de ijskast is gezet. We moeten echter wel waken voor zorgvuldigheid en de samenhang niet uit het oog verliezen.’

Kamerbrief minister Wiersma d.d. 25 april 2022