Advies Onderwijsraad: Een klemmend beroep

geplaatst in: Geen categorie | 0

Essentieel in het beroepsonderwijs is dat een deel ervan plaatsvindt in de beroepspraktijk. Om goed beroepsonderwijs te kunnen blijven bieden in tijden van schaarste op de arbeidsmarkt, adviseert de Onderwijsraad het opleiden in de beroepspraktijk doelbewust en spaarzaam in te … Vervolgd

Downloads bij infowms.nl

geplaatst in: Geen categorie | 0

Alle model-medezeggenschapsreglementen en -statuten zijn vernieuwd. De documenten zijn in overeenstemming gebracht met de geldende wet- en regelgeving. Daarnaast zijn veel voorkomende knelpunten in het functioneren van medezeggenschapsraden aangepakt. De wijzigingen hebben onder meer betrekking op de omvang en samenstelling … Vervolgd

Nieuwe voorzitter FvOv

geplaatst in: Geen categorie | 0

De FvOv heeft met ingang van 1 januari een nieuwe voorzitter, Remko Littooij. Remko is al 13 jaar bestuurslid bij de VLS, de vereniging voor muziekdocenten, en werkte in die jaren voor de helpdesk van VLS, VONKC en later ook … Vervolgd

Kamerbrief Lerarenstrategie

geplaatst in: Geen categorie | 0

De ministers Dijkgraaf en Paul informeerden op 15 december in hun Kamerbrief Lerarenstrategie de Tweede Kamer over de stand van zaken van het werkplan ‘Samen voor het beste onderwijs’. Het werkplan richt zich op de aanpak van het tekort aan leraren … Vervolgd