Samen bouwen aan ouder- en jeugdsteunpunten

geplaatst in: Geen categorie | 0

Leidraad voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs Ouders en jeugdigen hebben in hun zoektocht naar passend onderwijs voor hun kind informatie nodig die toegankelijk en begrijpelijk is en toepasbaar is op hun specifieke situatie. Ze worden desgewenst ondersteund, zodat zij samen met … Vervolgd

Diversiteit in het primair onderwijs

geplaatst in: Geen categorie | 0

De samenleving wordt steeds diverser. Het is belangrijk om deze diversiteit terug te zien in het personeelsbestand van een schoolorganisatie. Zo wordt de school een betere afspiegeling van de samenleving. Daarnaast vergroot het de legitimiteit van en het draagvlak voor … Vervolgd

Leidraden: door onderwijs en wetenschap samen

geplaatst in: Geen categorie | 0

Op de website Onderwijskennis.nl vind je onder andere alle informatie over de leidraden van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Dit zijn publicaties die tot stand komen in nauwe samenwerking tussen onderzoekers en onderwijsprofessionals. Hierin wordt wetenschappelijke kennis gebundeld over thema’s … Vervolgd