nvop fvov

Reactie FvOv/NVOP op debat Curriculum.nu d.d. 5 maart jl.

Donderdag 5 maart jl. vond in de Tweede Kamer het debat plaats tussen minister Slob en de leden van de commissie OC&W van de Tweede Kamer. Dit debat ging over de door Curriculum.nu opgeleverde bouwstenen en de mogelijke vervolgtrajecten. De … Vervolgd

nvop

Campagne ‘Werken in het onderwijs. De baan van het leven.’

Werken in het onderwijs is net zo mooi, heftig, dankbaar en veelzijdig als het leven zelf. Dat is het idee achter: ‘Werken in het onderwijs. De baan van het leven.’ Werkgevers, vakbonden, gemeenten, onderwijspartners, leraren en het ministerie van Onderwijs, … Vervolgd

nvop

FvOv Discussieavond Toekomst van ons Onderwijs

Woensdag 18 maart 2020 van 17.00-20.00 uur! Nederland is een welvarend land en er gaat veel goed in het Nederlandse onderwijs. Successen uit het verleden bieden echter geen garantie voor de toekomst. Sterker nog, we zien verontrustende signalen die ons … Vervolgd

Wijziging bij de lerarenbeurzen in 2020 – vraag snel aan voor 2020-2021

  Voor nieuwe aanvragen is een beperkt budget beschikbaar! Het tekort aan leraren vraagt een steviger aanpak. Daarom wordt in 2020 geld verschoven van de subsidie Lerarenbeurs naar de bredere bestrijding van het lerarentekort. Lees meer in het nieuwsbericht van … Vervolgd

nvop

Hebt u recht op een ABP-aanvulling wegens samenvallende diensttijd?

Al geruime tijd publiceert de CMHF over elementen uit het pensioenreglement van ABP, waaronder de mogelijke aanvulling wegens samenvallende diensttijd van u en uw partner.  Stel uw vragen over dit onderwerp aan ABP! De informatie op de website is toegankelijker … Vervolgd

Juridisch: compensatie vakantiedagen zwangerschapsverlof

Leraren in het voortgezet onderwijs die zwangerschapsverlof hebben in de voorjaarsvakantie, meivakantie, herfstvakantie of kerstvakantie moeten hun vakantiedagen op een ander moment gecompenseerd krijgen. In navolging van de kantonrechter Eindhoven heeft de kantonrechter Midden-Nederland dit op 31 december 2019 in … Vervolgd

nvop

Waarom vertrekken leraren uit het primair onderwijs?

Het Arbeidsmarktplatform PO heeft een verkenning gedaan naar vertrekredenen van leraren in het primair onderwijs. Waarom meer leraren de afgelopen jaren van baan zijn veranderd is onbekend, maar het is goed mogelijk dat het lerarentekort hier een rol in speelt. … Vervolgd

nvop

Investeer STRUCTUREEL in onderwijs – informatie staking 30/31 januari

We staken twee dagen in de sectoren PO, VO en SO: het funderend onderwijs in ons land. Onze eisen zijn gericht op structurele extra investeringen in het primair en voortgezet onderwijs, die het cao-partijen, waaronder FvOv/NVOP, mogelijk maken de gestelde … Vervolgd

Leden van FvOv-verenigingen stemmen massaal in met PO-akkoord

De uitslag van de op 19 december gesloten ledenraadpleging liet aan duidelijk niet te wensen over, 84% van de leden sprak zich uit voor het bereikte akkoord. Het meest kritisch waren de leden van de NVLF, zij maken zich nog … Vervolgd

nvop fvov

Reactie FvOv/NVOP op de Kamerbrief Curriculum.nu

Op 9 december jl. heeft minister Slob de Kabinetsreactie over de opbrengsten van Curriculum.nu aan de Tweede Kamer gestuurd. Deze kabinetsreactie geeft het standpunt van het Kabinet weer ten aanzien van de ingebrachte bouwstenen van de leergebieden en blikt vooruit … Vervolgd