Hebt u recht op een ABP-aanvulling wegens samenvallende diensttijd?

geplaatst in: Uncategorized | 0

Al geruime tijd publiceert de CMHF over elementen uit het pensioenreglement van ABP, waaronder de mogelijke aanvulling wegens samenvallende diensttijd van u en uw partner. 

Stel uw vragen over dit onderwerp aan ABP!
De informatie op de website is toegankelijker gemaakt en er is een speciaal telefoonnummer geopend (045 – 579 6170) dat bereikbaar is van maandag t/m vrijdag van 08:00 -17.30 uur.

Vragen van leden die de CMHF aan ABP voorlegde zorgden al voor een verbetering in de communicatie. Er wordt er een extra brief gezonden om mensen te attenderen op de mogelijke aanvulling, zodra hun partner de AOW-leeftijd nadert. Zoals de CMHF al eerder meldde komen enkele duizenden deelnemers per jaar in aanmerking voor toepassing van deze regeling. Gemiddeld genomen gaat het daarbij om een aanvulling van €500,- euro per jaar.

De aandacht die wij op onze website en nieuwsbrief aan dit onderwerp gaven, bleef leiden tot vragen. Ook de ombudsman van omroep Max belde om informatie op dit onderwerp en gaf informatie vanuit zijn achterban. Zo meldde hij dat iemand €25.000 euro had ontvangen vanwege een met terugwerkende kracht toegekende aanvulling wegens samenvallende diensttijd tussen zijn eigen ABP pensioen en het ABP pensioen van zijn partner. Toen er navraag gedaan werd naar de huidige stand van zaken, bleek dat ca. 4400 aanvullingen nog niet zijn uitgekeerd terwijl wel bekend is dat deelnemers hier recht op hebben. De leden van de CMHF-fractie van het Verantwoordingsorgaan van ABP hebben daarom vragen gesteld aan het bestuur op 23 januari jl..

Het ABP-bestuur gaf o.a. aan dat het onderwerp de volle aandacht heeft en dat er spoedig overgegaan zal worden tot uitbetaling. De CMHF is verheugd dat er nu zo veel aandacht komt voor dit onderwerp.

“Complimenten aan omroep Max en het bestuur van ABP dat zij aandacht geven aan dit onderwerp”, aldus CMHF-voorzitter Rob Hunnego. “Wij vinden het belangrijk dat iedereen krijgt waar hij recht op heeft.”

Op de website van de CMHF worden regelmatig berichten over pensioenzaken geplaatst.