Juridisch: compensatie vakantiedagen zwangerschapsverlof

geplaatst in: Uncategorized | 0

Leraren in het voortgezet onderwijs die zwangerschapsverlof hebben in de voorjaarsvakantie, meivakantie, herfstvakantie of kerstvakantie moeten hun vakantiedagen op een ander moment gecompenseerd krijgen.

In navolging van de kantonrechter Eindhoven heeft de kantonrechter Midden-Nederland dit op 31 december 2019 in een vonnis bevestigd (de werkgever van de laatste uitspraak kan nog in hoger beroep gaan tegen de uitspraak van de kantonrechter Midden-Nederland).

In de cao vo is al opgenomen dat zwangere werkneemsters tijdens hun zwangerschaps- en bevallingsverlof de vakantiedagen gecompenseerd krijgen voor de zomervakantie. Dat recht op compensatie geldt volgens deze kantonrechters dus ook voor de overige schoolvakanties die samenvallen met het zwangerschaps- en bevallingsverlof.

Op grond van de uitspraken van de kantonrechters kunnen werkneemsters hun werkgever vragen om zwangerschaps- en bevallingsverlof dat samenvalt met een schoolvakantie te compenseren. Dat geldt ook voor werkneemsters die in het verleden zwangerschaps- en bevallingsverlof hebben genoten dat samenviel met een of meerdere schoolvakanties. Let er op dat er in beginsel een verjaringstermijn van vijf jaar geldt; na de verjaringstermijn vervallen de aanspraken.

Ben jij werkzaam in het vo en heb je zwangerschaps- en bevallingsverlof genoten samenvallend met de schoolvakanties of ga je binnenkort met zwangerschaps- en bevallingsverlof (in het vo)? Neem dan contact op met onze arbeidsvoorwaardelijke helpdesk.