Leden van FvOv-verenigingen stemmen massaal in met PO-akkoord

geplaatst in: Uncategorized | 0

De uitslag van de op 19 december gesloten ledenraadpleging liet aan duidelijk niet te wensen over, 84% van de leden sprak zich uit voor het bereikte akkoord. Het meest kritisch waren de leden van de NVLF, zij maken zich nog steeds zorgen over de positie van de logopedisten in het PO. Er is wat hen betreft ook sprake van een loonkloof van het OOP ten opzichte van de leerkrachten in het PO.

Niet de gewenste stap
Met dit akkoord worden de nu beschikbare middelen vertaald in een flinke salarisverhoging van 4,5% vanaf 1 januari, aangevuld met een eenmalige uitkering van 875€ (afspraak uit het convenant, 150 miljoen euro) en een nabetaling over 2019 in de vorm van een eenmalige uitkering van 33% van het verhoogde maandsalaris van januari 2020. Met deze afspraak wordt de loonkloof met het VO echter niet gedicht, daarvoor is extra geld nodig. Om deze terechte eis kracht bij te zetten staken we op 30 en 31 januari. De nu gemaakte afspraak verandert daar niets aan.

Positie van OOP
In de afgelopen lag de focus eenzijdig op de leerkrachten waardoor het functiebouwwerk is scheefgetrokken. Met de nieuwe OOP-voorbeeldfuncties en de verplichting voor werkgevers om voor 1 augustus 2020 de OOP-functies te actualiseren zal dat voor een deel van het OOP leiden tot een hogere inschaling, dit is echter afhankelijk van de daadwerkelijke werkzaamheden. De voorbeeldfuncties bieden hiervoor een ijkpunt in de gesprekken et de werkgever. Voor het OOP geldt dat het dichten van de kloof met het PO uiteindelijk ook tot een flinke inkomensverbetering zal leiden. De FvOv/NVOP zal zich daar in de komende tijd sterk voor maken.