Menukaart Nationaal Programma Onderwijs

geplaatst in: Geen categorie | 0

De menukaart Interventies Funderend Onderwijs van het Nationaal Programma Onderwijs is beschikbaar. Het keuzemenu met bewezen effectieve interventies is bedoeld om basisscholen, middelbare scholen en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs te helpen om de gevolgen van corona aan te pakken. … Vervolgd

Website Leren voor het examen online

geplaatst in: Geen categorie | 0

Op 11 mei is de website lerenvoorhetexamen.nl gelanceerd. De website is een samenwerking tussen diverse onderwijsorganisaties, waaronder de FvOv. Op deze website vinden leerlingen op één website alle informatie die zij kunnen gebruiken om zich goed voor te bereiden op … Vervolgd

Nieuwe LOF themalabs

geplaatst in: Geen categorie | 0

Themalabs bij LOF Voor leraren die op hun school of in hun regio het onderwijs willen verbeteren organiseert LOF (online) themalabs. Deze bijeenkomsten zijn een initiatief van het LOF-themateam. Dit team ondersteunt leraren bij het organiseren van bijeenkomsten voor andere … Vervolgd

De nieuwe leerweg in GL&TL

geplaatst in: Geen categorie | 0

In 2024 worden de gemengde leerweg en de theoretische leerweg samengevoegd tot één nieuwe leerweg. Alle leerlingen in deze nieuwe leerweg volgen dan, naast avo-vakken, een praktijkgericht programma. De komende jaren wordt de invoering van de nieuwe leerweg voorbereid en … Vervolgd

Wind of change?

geplaatst in: Geen categorie | 0

FvOv over de rapporten ‘Staat van het onderwijs’ en ‘Later selecteren, beter differentiëren’ In de afgelopen week zagen achtereenvolgens ‘Staat van het Onderwijs 2021’ van de Onderwijsinspectie en ‘Later selecteren beter differentiëren’ van de Onderwijsraad het licht. De grote gemene … Vervolgd

Nationaal Groeifonds ook voor onderwijs

geplaatst in: Geen categorie | 0

Het Nationaal Groeifonds is bedoeld voor eenmalige publieke investeringen die bijdragen aan de toekomstige economische groei. Ook binnen het domein Kennisontwikkeling zijn in de eerste ronde aanvragen ingediend. Daarvan zijn onderstaande twee projecten toegekend: Versterking Infrastructuur Leven Lang Ontwikkelen Dit … Vervolgd