Oproep aan Tweede Kamer: zet structureel geld in ter bestrijding lerarentekort

geplaatst in: Geen categorie | 0

De sociale partners in het onderwijs riepen op 19 december de Tweede Kamer op om structureel geld in te zetten om het lerarentekort te bestrijden.

Op 5 december jl. hebben de vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers in het primair en voortgezet onderwijs het nieuwe kabinet opgeroepen om samen met de sector een Deltaplan uit te werken in strijd tegen het lerarentekort. Gekoppeld aan deze oproep hebben we als sector de bouwstenen opgeleverd om tot een Deltaplan te komen waarmee werken in het onderwijs aantrekkelijker wordt. Vooruitlopend op de uitkomst van de formatiegesprekken en een Deltaplan lerarentekort vragen we de Tweede Kamer om tijdens de begrotingsbehandeling een eerste stap te zetten door een rijksbijdrage te realiseren voor een sectorale stagevergoedingsregeling.

Lees meer: brief sociale partners voor behandeling begroting 2024 OCW