Verbetervoorstel Wms naar minister Slob.

geplaatst in: Geen categorie | 0

De Wet medezeggenschap scholen (Wms) is toe aan verbetering. Dat stelt de werkgroep medezeggenschapsrecht van de Vereniging voor Onderwijsrecht (VvO). Daarom heeft de werkgroep een lijst met 23 verbeterpunten gestuurd naar Arie Slob, demissionair minister van onderwijs. In de brief vragen … Vervolgd

Manifest loonkloof PO VO

geplaatst in: Geen categorie | 0

Sociale partners in het primair onderwijs roepen politieke partijen op om ervoor zorg te dragen dat de loonkloof tussen primair en voortgezet onderwijs kan worden gedicht in de komende regeerperiode. Dat is – zeker nu – belangrijk! We zijn verheugd … Vervolgd

Wijzigingen in subsidieregeling Lerarenbeurs

geplaatst in: Geen categorie | 0

Voor het studiejaar 2021-2022 zijn wijzigingen doorgevoerd in de subsidieregeling Lerarenbeurs. 1. Voorrang voor afgewezen aanvragers 2020 Aanvragen die zijn afgewezen in 2020 vanwege het bereikte subsidieplafond, worden dit jaar met voorrang toegekend. Deze voorrang is ingebouwd in de regeling, … Vervolgd