Kabinet wijkt af van OMT-advies bij besluit opening scholen

geplaatst in: Geen categorie | 0

Het kabinet heeft afgelopen zaterdag besloten dat de scholen voor voortgezet onderwijs verder kunnen worden geopend. Dit heeft het kabinet besloten op basis van het OMT-advies, maar het kabinet neemt niet het gehele advies van het OMT over. Op basis van het OMT-advies hoeven leerlingen geen onderlinge afstand van 1,5 meter te bewaren en kunnen alle leerlingen in het voortgezet onderwijs weer naar school. Voorwaarde hiervoor is volgens het OMT dat alle leerlingen twee keer per week, onder toezicht een zelftest dienen uit te voeren. In dat geval zouden uiterlijk 7 juni alle scholen weer volledig kunnen worden geopend.

Zelftests?
Die belangrijke voorwaarde uit het OMT-advies (alle leerlingen voeren twee keer per week onder toezicht een zelftest uit) is niet overgenomen door het kabinet. De zelftests zullen door de leerlingen zonder toezicht thuis moeten worden uitgevoerd, dit kan niet door de school worden afgedwongen. Het is voor een school dus niet te controleren of de leerlingen wel de test hebben uitgevoerd. ‘Daardoor zullen leerlingen, leraren maar ook hun huisgenoten besmet kunnen raken. Het is zeer de vraag of dat risico bijna aan het einde van dit schooljaar moet worden genomen. Ook al zullen vanwege de vaccinatiegraad minder ziekenhuis- of IC-opnames het gevolg zijn, COVID-19 is zeer zeker geen griepje,’ aldus Jilles Veenstra, voorzitter van de FvOv.

‘Afgezet tegen de relatief korte periode die nog rest in dit schooljaar zijn wij van mening dat een verplichte opening onder deze condities onwerkbaar is.’

Veilige werkplek in de scholen?
Door de gekozen route van het Kabinet kunnen werkgevers praktisch gezien geen veilige werkplek voor de werknemers in de scholen garanderen, daar zijn ze echter wel wettelijk toe verplicht. Wij zijn van mening dat de oplossing moet worden gezocht in het nuanceren van de verplichting om de scholen weer te openen en per school de afweging te laten maken of en in welke vorm de scholen op een veilige manier verder kunnen worden opengesteld (in overleg tussen MR en schoolleiding). De verdere opening is dan afhankelijk van de vraag of de anderhalve meter tussen leerlingen en de leraren kan worden gehandhaafd en of de ventilatie voldoende op orde is.

Een andere oplossing is om alsnog op zeer korte termijn alle personeelsleden met voorrang te vaccineren (Diederik Gommers wees er nog op!). Daar hebben we als FvOv/NVOP al eerder voor gepleit!