Ook Eerste Kamer stemt in met afschaffing Lerarenregister

geplaatst in: Geen categorie | 0

De Eerste Kamer stemde op 16 november jl. in met het initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Bisschop (SGP) en Kwint (SP) om het lerarenregister af te schaffen.

De FvOv heeft begrip voor dit besluit; het register kan een bijdrage leveren aan verbetering van status en imago van het beroep leraar maar draagvlak voor een verplicht lerarenregister is er op dit moment niet. Het is, voor de collega’s die dit gebruikten, wel spijtig dat hiermee ook het digitale lerarenportfolio komt te vervallen.

De FvOv staat nog steeds positief ten opzichte van een register, maar het heeft vanwege corona, werkdruk en het lerarentekort op dit moment niet de hoogste prioriteit.

Ons eerdere bericht