Tweede Kamer schaft lerarenregister af, maar behoudt het professioneel statuut

geplaatst in: Geen categorie | 0


Op 22 juni jl. werd in de Tweede Kamer gestemd over het initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Bisschop (SGP) en Kwint (SP) waarin is geregeld dat de bepalingen over het lerarenregister en het professioneel statuut uit de verschillende onderwijswetten worden geschrapt. De Tweede Kamer heeft met meerderheid ingestemd met dit initiatiefvoorstel. Na de behandeling van het initiatiefwetsvoorstel in de Tweede Kamer volgt nog behandeling door de Eerste Kamer.

De FvOv is blij dat de Tweede Kamer instemde met het amendement van PvdA en GroenLinks waardoor het professioneel statuut behouden blijft. In het professioneel statuut worden afspraken gemaakt over het respecteren van de professionele ruimte van de leraar. Jilles Veenstra, voorzitter van de FvOv: ‘Afschaffen van het professioneel statuut is het kind met het badwater weggooien’.