Cao-PO ondertekend

geplaatst in: Geen categorie | 0

De leden van de FvOv-verenigingen hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord cao-po. Ook de leden van de andere vakbonden en de PO-Raad stemden in meerderheid positief. Het onderhandelaarsakkoord was op 11 oktober door de vakbonden en de PO-Raad gesloten en is na instemming van de leden op 2 november ondertekend.

De looptijd is tot 31 december 2021. In het akkoord is opgenomen dat de lonen voor alle medewerkers in het primair onderwijs met 2,25% stijgen. (Met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021) en de eindejaarsuitkering eenmalig wordt verhoogd van 6,3 naar 6,5%.

Verder zijn er goede vooruitzichten vanwege de tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen beschikbaar gestelde 500 miljoen voor het (gedeeltelijk) overbruggen van de loonkloof tussen het primair en voortgezet onderwijs. Partijen gaan binnenkort aan tafel om te komen tot een nieuwe cao waarin de afspraken worden opgenomen over de verdeling van deze gelden.

Naar de tekst van het onderhandelaarsakkoord cao-PO