FvOv over de tussenadviezen Wetenschappelijke Curriculumcommissie

geplaatst in: Geen categorie | 0

Op 5 februari zijn de eerste twee tussenadviezen van de Wetenschappelijke Curriculumcommissie openbaar geworden.

Reacties van de FvOv

De FvOv is blij dat de adviezen van de commissie nu bekend zijn. Jilles Veenstra, voorzitter van de FvOv: ‘De commissie heeft twee gedegen adviezen neergelegd, waarin duidelijk wordt dat er al veel werk verzet is, maar dat er ook nog veel gedaan moet worden voordat er een nieuw curriculum ligt. Wij zijn blij met het advies om uit te gaan van de drie doelen van het onderwijs: kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming, als richtinggevend bij het ontwerpen van een nieuw curriculum.’

De FvOv is verbaasd over de koppeling van kansengelijkheid aan de inhoud van het curriculum. Veenstra: ‘Kansengelijkheid is een van de belangrijkste thema’s waar iedereen in het onderwijs heel hard aan moet werken. Wij vragen ons af of het curriculum daar de juiste plek voor is. Niet alle problemen kunnen met een vernieuwing van het curriculum worden opgelost en het gevaar bestaat dat kansengelijkheid ondersneeuwt in alle andere zaken waar het ontwikkelen van een nieuw curriculum rekening mee moet houden.’

Tussenadvies 1: Kaders voor de toekomst

In dit eerste advies gaat de commissie in op de bruikbaarheid van de voorstellen van de ontwikkelteams van Curriculum.nu.

Tussenadvies 2: Doel en ruimte

In dit tweede tussenadvies kijkt de commissie naar de werkopdracht aan SLO voor het bijstellen van de kerndoelen voor PO en onderbouw VO.

Lees meer in ons eerdere bericht