Eerste twee adviezen van de Wetenschappelijk Curriculumcommissie

geplaatst in: Geen categorie | 0

De wetenschappelijke curriculumcommissie heeft haar eerste twee adviezen overhandigd aan minister Slob. Beide adviezen zijn van belang voor de landelijke curriculumherziening.

Twee adviezen
De commissie heeft zich eerst gebogen over de voorstellen die leraren en schoolleiders van Curriculum.nu in oktober 2019 hebben opgeleverd, daarover gaat het eerste advies. Het tweede advies gaat over de werkopdracht voor het ontwikkelen van kerndoelen voor het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

De commissie spreekt haar waardering uit voor de voorstellen die leraren, schoolleiders en curriculumexperts hebben ontwikkeld. Er liggen goede voorstellen, maar er zijn aanscherpingen nodig. Dit geldt ook voor de werkopdracht aan SLO.

Wat betekent dit voor het vervolg?
Het ministerie van OCW is nu aan zet om opvolging te geven aan de aanbevelingen van de commissie. Bespreking en besluitvorming in de Tweede Kamer over deze adviezen en het proces van de curriculumherziening vindt pas na de verkiezingen plaats, wanneer de nieuw gekozen Tweede Kamer is gestart.

Wetenschappelijke curriculumcommissie
De wetenschappelijke curriculumcommissie is ingesteld in de zomer van 2020 door het ministerie van OCW. Deze onafhankelijke commissie adviseert de minister over aanpassingen van het landelijk curriculum.

Meer informatie over de commissie