Aanvullende maatregelen bekendgemaakt eindexamens 2021

geplaatst in: Geen categorie | 0

Betreft de avo-vakken, het staatsexamen en de normering

Maatregelen afname centrale examens:

  • de mogelijkheid voor de leerling om het centraal examen te spreiden over twee tijdvakken bestaande uit een eerste tijdvak voor eerste afnames en een tweede tijdvak voor eerste afnames en herkansingen;
  • uitbreiding tweede tijdvak van 4 naar 10 afname dagen;
  • een extra herkansing voor een centraal examen: een leerling kan in twee vakken een centraal examen herkansen;
  • een 4-daags derde tijdvak (een herkansingstijdvak) op de scholen na het tweede tijdvak voor de afronding van de herkansingen.

Het examenrooster 2021 ziet er dan als volgt uit:

Tijdvak 1 – 17 mei tot en met 1 juni / bekendmaking N-termen (uitslag) 10 juni
Tijdvak 2 – 14 tot en met 25 juni / bekendmaking N-termen (uitslag) 2 juli
Tijdvak 3 – 6 tot en met 9 juli / bekendmaking N-termen (uitslag) 15 juli

Andere aanpak van de normering centraal examen 2021:
De grote impact van het corinavirus Covid-19 op het onderwijs maakt een andere aanpak van de normering noodzakelijk. Lees de aanpak in ‘Normering centrale examens 2021‘.

Januariaanvulling op Septembermededeling 2021:
Begin januari ontvangt u vanuit Examenblad een aanvulling op de Septembermededeling waarin de bekendgemaakte maatregelen zijn verwerkt met de specifieke aandachtspunten voor de uitvoering.

Meer informatie:
Kamerbrief: Besluit eindexamen voortgezet onderwijs 2021
Servicedocument examens 2021, versie 16 december 2020
Ons eerdere bericht

Zie FvOv-bericht:

“We snappen dat de genomen maatregelen weer een extra beroep doen op het onderwijspersoneel in een jaar dat al veel van hen heeft gevraagd. Maar gezien het maatschappelijk belang van representatieve eindexamenresultaten en maximale kansen voor de leerlingen, zijn we toch blij met het besluit van de minister”, aldus Jilles Veenstra, voorzitter van de FvOv. “We zullen erop toezien dat er een goede compensatie geboden wordt voor diegenen die nu mogelijk nog enige tijd in hun vakantie door moeten werken”.