Exameninfo 2021: vóór kerst duidelijkheid

geplaatst in: Geen categorie | 0

Minister Slob van OCW zal voor kerst duidelijkheid geven over de volle breedte van het eindexamen, de avo-vakken en het staatsexamen. De bevindingen van het CvTE mee over de normering voor de centrale examens van 2021 neemt hij daarin mee. Scholen en leerlingen kunnen na de kerstvakantie de onderwijstijd effectief benutten en zich goed voorbereiden op de examens.

Tijdens de begrotingsbehandeling OCW van 15 oktober jl. heeft minister Slob op 20 november jl. de Kamer geïnformeerd over de stand van zaken rond de eindexamens in het voortgezet onderwijs in het schooljaar 2020-2021.

In een Kamerbrief d.d. 20-11-2020 schetst minister Slob het proces dat tot nu toe is doorlopen, de uitbreiding van het maatregelenpakket dat op dit moment wordt ingezet en het vervolgproces voor de rest van het schooljaar.

Bijlage bij de Kamerbrief: Op Koers? Onderzoek naar inlopen van (onderwijs)achterstanden in vmbo beroepsgericht onderwijs, oktober 2020