De onderhandelingen voor een nieuwe cao voor vo en po zijn gestart

geplaatst in: Geen categorie | 0

In de afgelopen week zijn de onderhandelingen voor de beide cao’s die nauw met elkaar zijn verbonden gestart. Die verbondenheid zit hem in het feit dat de cao’s dezelfde salarisschalen kennen en afgesproken is dat er geen nieuwe loonkloof mag ontstaan. Beide cao’s lopen dan ook af op 1 oktober 2024. Partijen streven ernaar om voor die datum tot een akkoord te komen. Met name voor het vo zal dat niet eenvoudig zijn aangezien het streven van bonden, waaronder de FvOv, erop gericht is om concrete afspraken te maken over de beteugeling van de werkdruk.

Inzet PO-Raad

Inzet onderwijsbonden

Cao-po
Na de stappen die in de afgelopen cao’s gezet zijn in het salaris voor leraren streven we er nu naar om de schalen en schaalbedragen van het OOP (ondersteuners en begeleiders) aan te pakken. Over het geheel kennen deze schalen nogal wat onverklaarbare sprongen en lengtes maar het meest in het oog springt de S11 schaal met een lengte van maar liefst 16 treden (ten opzichte van 12 voor leraren). Streven is om gelijk werk tot gelijk loon te laten leiden en daarbij dus ook de toelages te betrekken.
Daarnaast zijn we voor het po in afwachting van een onderzoek naar de werking van het werkverdelingsbeleid en de arbeidsmarktmiddelen en de werkcontext van de directeuren. Dat maakt dat we in deze ronde waarschijnlijk geen al te grote onderwerpen op de schop zullen nemen.

Cao-vo
Leraren in het vo geven aan een grote werkdruk te kennen. Met stip op 1 staat daarbij de grootte van de klassen. Die is dan net het lastigst aan te pakken vanwege de grote tekorten. Wel willen we als bonden concrete stappen in de cao zetten om de grootte van de klas in ieder geval te verdisconteren in de jaartaak van de leraren. Daarnaast willen we ook ervoor zorgen dat het aantal op te dragen lessen flink naar beneden gaat, in onze inzet zetten we die op 22 lessen van 50 minuten. Leraren kunnen voor meer lessen kiezen, dat dient dan extra te worden beloond. Op zijn minst willen we in ieder geval dat op elke school op basis van het professioneel statuut en het onlangs opgeleverde beroepsbeeld leraren in the lead zijn bij de inrichting van hun dagelijkse praktijk!
Vanwege de verbondenheid met de cao-po geldt dat de voorstellen ten aanzien van de salarisschalen voor het OOP (ondersteuners en begeleiders) ook in de cao-vo een plek moeten krijgen.

Vorderingen
Voor de komende maanden is een flink aantal overleggen gepland. Zo gauw er nieuws te melden is zullen we dat zeker doen. Op dit moment zijn de inzetten uitgewisseld en zijn de onderwerpen geïnventariseerd en geagendeerd.