Inzet cao-mbo 2024

geplaatst in: Geen categorie | 0

De huidige cao-mbo heeft een looptijd tot 1 juni 2024. De onderhandelingen voor het afsluiten van een vernieuwde cao-mbo zijn inmiddels opgestart. De inzet van de gezamenlijke vakbonden (FvOv, AOb, FNV en CNV) en de inzet van de MBO Raad zijn op woensdag 15 mei jongstleden uitgewisseld. Vervolgens zijn de delegaties in de gelegenheid gesteld om verhelderende vragen te stellen.

Tijdens het afsluiten van de huidige cao is afgesproken dat dit een beleidsarme cao wordt: een cao waarbij er geen grote ingrijpende afspraken worden gemaakt anders dan over het loon. Uiteraard is de inzet wel om wat kleinere zaken te regelen en procesafspraken te maken voor uitwerking in een volgende cao. Er is goede hoop dat een nieuwe cao kan worden afgesloten.
Wanneer nodig worden de leden van bij de FvOv aangesloten verenigingen werkzaam in het mbo, tussentijds nader geïnformeerd over de onderhandelingen.