Subsidie School en omgeving

geplaatst in: Geen categorie | 0

Kinderen en jongeren kunnen hun talenten het beste ontwikkelen in een stimulerende omgeving. De subsidieregeling School en omgeving 2023-2025 heeft als doel meer leerlingen een buitenschools aanbod aan te bieden. Dit aanbod moet passen bij de lokale behoefte en omgeving, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen, ongeacht hun thuissituatie of omgeving. Daarnaast helpt het hen om vaardigheden te ontwikkelen voor meer kansengelijkheid in het onderwijs en een gelijkwaardige deelname aan de maatschappij.

Programma verrijkte schooldag
De subsidie is bedoeld om een ‘programma verrijkte schooldag’ uit te voeren voor de ontwikkelgebieden sport, cultuur, cognitieve ontwikkeling, sociale ontwikkeling, oriëntatie op jezelf of oriëntatie op de wereld.

Voor wie
De subsidie is bedoeld om buitenschools aanbod aan te bieden aan leerlingen op zogeheten categorie A-vestigingen en categorie B-vestigingen. Deze vestigingen moeten onderdeel zijn van een lokale coalitie School en omgeving. Dit kunnen bestaande coalities (zoals voormalige voorlopers en doorgroeiers) maar ook nieuwe coalities zijn.

Subsidie aanvragen
Vestigingen die in 2023 geen subsidie hebben aangevraagd, kunnen dit alsnog doen tijdens de tweede aanvraagronde van 1 tot en met 30 april 2024.
Meer lezen en subsidie aanvragen

Quickscan School en Omgeving
De Gelijke Kansen Alliantie wil graag aansluiten bij de diverse initiatieven die zijn en worden ontwikkeld door coalities; ze bieden kansen om kennis te delen en ervan te leren. In het kader hiervan is (literatuur)onderzoek gedaan naar werkzame bestanddelen bij interventies om op verschillende terreinen kansengelijkheid te bevorderen, want welke ingrepen hebben nu daadwerkelijk effect? De wetenschappelijke bevindingen zijn te lezen in de Quickscan School en Omgeving.