Expertisepunten en inspiratie om te werken aan de basisvaardigheden

geplaatst in: Geen categorie | 0

Wil jij dit jaar met jouw school het onderwijs in taal, rekenen-wiskunde, burgerschap en/of digitale geletterdheid verder verbeteren? Het ministerie van OCW heeft publicaties, lees- en kijktips om je te inspireren en te helpen. Zie de special van Didactief over taal-rekenen en de themapagina’s over basisvaardigheden op Onderwijskennis.nl.

Expertisepunten
Voor informatie over beleid, tips en inspiratie kunnen scholen terecht bij een aantal expertisepunten. De expertisepunten bieden ondersteuning bij het vormgeven van onderwijs in rekenen-wiskunde, digitale geletterdheid en burgerschap voor het primair, voortgezet en gespecialiseerd onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en voor (leraren)opleidingen.

Masterplan basisvaardigheden sinds 2022
Met het Masterplan basisvaardigheden ondersteunt het ministerie van OCW scholen om het onderwijs in taal, rekenen-wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid duurzaam te verbeteren. Sinds 2022 hebben scholen bijna € 900 miljoen subsidie ontvangen om met een evidence-informed aanpak het onderwijs in deze basisvaardigheden te verbeteren. Het doel is dat de beheersing van de basisvaardigheden over de hele linie omhoog gaat, zodat alle leerlingen goed voorbereid beginnen aan het vervolgonderwijs en kunnen meedoen in de maatschappij. Veel leraren en schoolleiders hebben sinds de start van het Masterplan al stappen gezet om deze duurzame onderwijsverbetering te realiseren.

Voortgang Masterplan basisvaardigheden
In november 2023 informeerde minister Mariëlle Paul voor Primair en Voortgezet Onderwijs de Tweede Kamer over de voortgang van het Masterplan. De monitor basisvaardigheden laat zien dat er nog een behoorlijke afstand te overbruggen is totdat leerlingen op het gewenste niveau zitten. Het streven is dat vanaf 2026 alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs structureel geld krijgen om de basisvaardigheden te verbeteren en dat aan het einde van schooljaar 2027-2028 de basis bij alle leerlingen op orde is en ze beter toegerust kunnen doorstromen naar het vervolgonderwijs.

Voortgangsbrief Masterplan basisvaardigheden