Downloads bij infowms.nl

geplaatst in: Geen categorie | 0

Alle model-medezeggenschapsreglementen en -statuten zijn vernieuwd. De documenten zijn in overeenstemming gebracht met de geldende wet- en regelgeving. Daarnaast zijn veel voorkomende knelpunten in het functioneren van medezeggenschapsraden aangepakt.

De wijzigingen hebben onder meer betrekking op

  • de omvang en samenstelling van de MR;
  • de verkiezingen;
  • de tijdelijke vervanging van MR-leden;
  • de informatieverstrekking van het bevoegd gezag aan de MR.

Er is een aantal facultatieve bepalingen toegevoegd. De FvOv was betrokken bij de herziening van de modelreglementen en -statuten.

Vrij gebruik door scholen en instellingen
De modelreglementen en -statuten zijn vrij te gebruiken door scholen en instellingen, onder vermelding van de bron, infowms.nl. Je kunt ze aanpassen aan jouw eigen situatie.