PISA-onderzoek: tegenvallende vaardigheden 15-jarigen

geplaatst in: Geen categorie | 0

Deze week werden de resultaten van het nieuwe PISA-onderzoek bekend. In dit onderzoek is gekeken naar de kennis en vaardigheden van 15-jarigen op diverse gebieden. De resultaten zijn tegenvallend. Er is een forse daling ten opzichte van het vorige PISA-onderzoek, niet alleen in Nederland, maar in alle Europese landen. Dit zal mede het gevolg zijn van de pandemie. Het onderzoek is in het najaar van 2022 afgenomen, nog voor het Masterplan Basisvaardigheden werd uitgerold.

Bij wiskunde valt op dat de daling weliswaar minder sterk is dan in andere landen, waardoor Nederland nog steeds in de top 10 staat, maar dat maar liefst 27% van de Nederlandse leerlingen in de categorie ‘onvoldoende wiskundig geletterd’ valt is geen vrolijk nieuws. Een ander opvallend resultaat bij wiskunde is dat de verschillen tussen jongens en meisjes zijn toegenomen, zowel in prestaties als in attitude en angst.

Voor Nederlands geldt dat de resultaten op het gebied van leesvaardigheid dramatisch gedaald zijn.

PISA Nederland website

PISA 2022 Nederland in vogelvlucht