Vijfde voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs

geplaatst in: Geen categorie | 0

De pandemie heeft grote gevolgen gehad voor veel leerlingen en studenten, en heeft het belang van sociaal contact voor het welzijn en de prestaties van leerlingen en studenten – nog meer dan voorheen – zichtbaar gemaakt. Het onderwijs is een ontmoetingsplaats. Niet alleen voor het volgen van onderwijs, maar ook voor contact met vrienden, klasgenoten en leraren. In toenemende mate hebben we geleerd dat welzijn een cruciale voorwaarde is voor leerlingen en studenten om zich te kunnen ontwikkelen. Scholen en instellingen leveren hieraan een essentiële bijdrage.

Dit staat in de Kamerbrief die de ministers Dijkgraaf en Paul op 28 november naar de Tweede Kamer stuurden met de Vijfde Voortgangsrapportage NPO.