Subsidie praktijkgerichte programma’s havo en praktijkroute ‘oriënteren op het beroep leraar’

geplaatst in: Geen categorie | 0

Sommige leerlingen ervaren moeilijkheden bij de overgang van het havo naar het hoger beroepsonderwijs. Zo is uitval een veelvoorkomend probleem. Bijvoorbeeld als gevolg van een verkeerde studiekeuze en verwachtingen, de manier van onderwijs geven, een gebrek aan motivatie of de zwaarte van de studie.

Om de overgang naar het hoger beroepsonderwijs te versoepelen is het van belang dat elke havoleerling op termijn een praktijkgericht havo-programma kan volgen. Er zijn echter nog geen formeel erkende praktijkgerichte examenprogramma’s in het havo. De subsidieregeling Praktijkgerichte havo voorziet in deze behoefte door scholen de mogelijkheid te bieden één of meerdere praktijkgericht examenprogramma’s op te starten en door te ontwikkelen.

De subsidie is bedoeld voor scholen of vavo-instellingen die willen deelnemen aan het doorontwikkeltraject naar het praktijkgerichte havo en/of aan de pilot Praktijkroute havo-Educatie.

Pilot Praktijkroute havo-Educatie
Ook kunt u de subsidie aanvragen voor deelname aan de pilot Praktijkroute havo-Educatie. Dat is geen praktijkgericht programma, maar havoleerlingen krijgen in dit vak de gelegenheid zich te oriënteren op het beroep van leraar. Deze pilot is een schoolexamenvak met een studielast van 120 klokuur. Dit conceptexamenprogramma wordt afgesloten met een schoolexamen waarvan het cijfer als extra vak meetelt in het combinatiecijfer.

In de tweede aanvraagronde kan bij DUS-i subsidie aangevraagd worden van 8 januari tot en met 23 februari 2024.