SLO lessenseries ‘Wat een talent’ en ‘Zeg het met gebaren’ (PO/VO)

geplaatst in: Geen categorie | 0

In het kader van het traject Basisvaardigheden ontwikkelde SLO voorbeeldmatige lessenseries.

De lessen ‘Wat een talent’ voor het po (groep 5-6) en ‘Zeg het met gebaren’ voor het vo (leerjaar 1) laten zien:

  • Hoe je in je lessen gesprekken voert die de taal-, denk- en kennisontwikkeling van leerlingen stimuleren;
  • Hoe je die gesprekken betekenisvol verbindt aan lezen, schrijven, taalbeschouwing en burgerschap;
  • Hoe je daarbij rijke teksten inzet en de kracht van meertaligheid benut.