Onderzoek onder (ex-)docenten van kleur

geplaatst in: Geen categorie | 0

Alle leerlingen en medewerkers moeten zich thuis kunnen voelen in het onderwijs. Daarvoor is het belangrijk dat er voldoende docenten van kleur zijn. Zodat scholen een afspiegeling vormen van de samenleving. Mag Voion jou interviewen?

Om scholen handreikingen te kunnen geven voor meer diversiteit en een inclusief personeelsbeleid, start Voion een onderzoek naar het aantrekken en behouden van een divers personeelsbestand in het voortgezet onderwijs, specifiek gericht op de doelgroep docenten van kleur. Naast literatuuronderzoek over dit onderwerp, houden we ook interviews met personen van kleur.

Uit cijfers blijkt dat er bij docenten die voor de klas staan sprake is van ondervertegenwoordiging van docenten van kleur (gelet op de beroepsbevolking als geheel). Met dit onderzoek zoeken wij naar verklaringen voor deze ondervertegenwoordiging en komen we met aanbevelingen voor vo-scholen hoe zij meer docenten van kleur aan kunnen trekken en kunnen behouden.

Mogen we jou interviewen over diversiteit en inclusie in het voortgezet onderwijs?
Ben of was jij een docent van kleur in het voortgezet onderwijs? Of heb je wel de lerarenopleiding afgerond, maar ben je niet gestart in het vo? Wil je met ons praten en jouw ervaringen met diversiteit en inclusie delen? Doe dan mee aan onderzoek van Voion naar (meer) docenten van kleur in het vo. Met de uitkomsten van het onderzoek wil Voion scholen handreikingen geven voor meer diversiteit en een inclusief personeelsbeleid.

Meld je aan voor een online interview (ongeveer 45 minuten) via info@voion.nl. De gesprekken zijn vertrouwelijk en worden anoniem verwerkt. De interviews vinden plaats van november t/m januari 2024.