Gratis Paarse Vrijdag pakket beschikbaar voor scholen

geplaatst in: Geen categorie | 0

Door diversiteit te vieren, leren kinderen dat ze zichzelf mogen zijn en leren ze respectvol om te gaan met anderen. Zo draagt Paarse Vrijdag bij aan een veilig schoolklimaat voor iedereen. Hieraan kunt u als leraar bijdragen.

Benieuwd naar Paarse Vrijdag?

Wil jij op jouw school aan de slag met Paarse Vrijdag? Dan kan je gratis en vrijblijvend het Paarse Vrijdag pakket bestellen. Dit pakket is speciaal ontwikkeld om onderwijsprofessionals op weg te helpen om Paarse Vrijdag (dit jaar op vrijdag 8 december) te organiseren. In de handleiding voor leraren staan ook tips voor ouderbetrokkenheid en om diversiteit te bespreken in de klas.

De verschillende pakketten bieden lesbrieven voor elke leeftijdsgroep, met o.a. prentenboeken, kleurplaten, gedichten, posters, filmpjes, podcasts en andere handige tools om concreet mee aan de slag te gaan. Thema’s als familiediversiteit, genderstereotypen, etniciteit en jezelf zijn komen op een toegankelijke manier aan bod. Dit pakket kan daardoor goed helpen om invulling te geven aan kerndoel 38 (PO) of kerndoel 43 (VO).

De lesbrieven en informatie uit het pakket zijn uiteraard ook na Paarse Vrijdag nog bruikbaar, want een veilige school voor iedereen is elke dag van het jaar even belangrijk.