Scholen krijgen ruimte voor andere keuzes in pilot onderwijstijd

geplaatst in: Geen categorie | 0

De bonden, waaronder de FvOv/NVOP, zijn met de VO-raad overeengekomen om een pilot te starten waarbinnen scholen ervaring opdoen met het aanbieden van substantieel minder uren onderwijstijd dan momenteel de standaard is. De tijd die hiermee gewonnen wordt, kan door leraren besteed worden aan meer ontwikkel- en voorbereidingstijd. Hiermee krijgen leraren meer ruimte om zelf vorm te geven aan onderwijsontwikkeling en maken we het onderwijs aantrekkelijker, met behoud van de kwaliteit. Deze pilot komt voort uit afspraken die zijn gemaakt in het kader van het Onderwijsakkoord en de Werkagenda.

In vergelijking met andere landen geven leraren in Nederland veel les en hebben leerlingen veel lestijd. De vraag is of het hoge aantal lessen en de nadruk op kwantiteit nodig is. Verlaging van de onderwijstijd, meer in overeenstemming met andere Europese landen, is, onder goede randvoorwaarden met behoud van kwaliteit, mogelijk. De pilots moeten uitwijzen hoe scholen op verantwoorde wijze de onderwijstijd kunnen terugbrengen. Vanaf het schooljaar 2024/2025 start de pilot in de deelnemende scholen.

Doel van de pilot is om scholen ervaring te laten opdoen met het aanbieden van substantieel minder (normatieve) uren onderwijstijd dan momenteel de standaard is. Op de deelnemende scholen gaat de lesgevende taak voor leraren omlaag en worden vrijgekomen uren ingezet voor voorbereiding van lessen en ontwikkeltijd.
Er zal expertise beschikbaar worden gesteld om scholen goed te ondersteunen bij het doorvoeren van deze veranderingen, zowel op het gebied van het curriculum als de organisatie.

Scholen die geïnteresseerd zijn in deelname in de pilot, kunnen dat via dit formulier alvast aangeven. Deze scholen ontvangen bericht als de pilot open is voor aanmelding, hetgeen spoedig gebeurt.