Ook dit schooljaar: nieuwe collectieve werkdrukmiddelen beschikbaar!

geplaatst in: Geen categorie | 0

In het Onderwijsakkoord is afgesproken dat er vanaf schooljaar 2022/2023 structureel 300 miljoen euro per jaar beschikbaar is voor de verlichting van werkdruk; hiervan is de helft collectief te besteden door de werknemers op de vo-scholen.

Dit betekent dat dit schooljaar weer collectieve werkdrukmiddelen beschikbaar zijn voor het gezamenlijk maken van werkdrukplannen. In de praktijk blijken scholen de verschillende stappen om tot een collectief werkdrukplan te komen in hun eigen tempo te doorlopen. Sommige scholen hebben nog geen gezamenlijk werkdrukplan ontwikkeld en bij sommige scholen loopt de uitvoering al enige tijd.

Voion heeft voor beide stadia waarin scholen zich bevinden hulpmiddelen ontwikkeld in de vorm van koerskaarten.