Onderzoek correctielast centrale examens VO

geplaatst in: Geen categorie | 0

Hoe lang is een docent bezig met het nakijken van examens? Het is een vraag die ieder jaar weer relevant is bij het maken van het examenrooster. Daarom heeft het College voor Toetsen en Examens (CvTE) in het eerste tijdvak van 2023 een onderzoek naar de correctielast uit laten voeren. Eerder onderzoek hiernaar is voor het laatst in 2017 uitgevoerd.
Duizenden docenten hebben in die examenperiode bijgehouden hoe lang ze bezig waren met het nakijken van de centraal schriftelijke examens in hun vakgebied. Uit het onderzoek zijn voor de verschillende schooltypes vier categorieën naar voren gekomen.

Het valt op dat Nederlands overal in de hoogste categorie valt. Dat is te verklaren door de grootte van de groep examenleerlingen, de schrijfopdracht in het examen vmbo gl/tl en de open vragen in de examens havo en vwo en de beoordeling op taalverzorging daarvan.
Wat ook opvalt is dat Frans, Duits en Engels bij alle schooltypes in de laagste categorie vallen. Een logische verklaring hiervoor is dat deze examens voor een groot deel uit gesloten vragen bestaan.

Jilles Veenstra, voorzitter van de FvOv, zegt hierover:
‘Het is fijn dat er weer een onderzoek gedaan is naar de correctielast van het nakijken van de examens. Dit is belangrijke informatie voor schoolleiders, beleidsmakers en voor docenten. Om de conclusies in de tabellen op de juiste manier te lezen, is het belangrijk om je te realiseren dat, in tegenstelling tot eerdere onderzoeken, gekeken is naar de correctielast voor alle kandidaten voor één vak en schoolsoort per docent. Zo lijkt bijvoorbeeld de correctielast voor wiskunde B op de havo niet zo groot, maar per leerling is deze correctielast wel behoorlijk groot.’

De berekende correctielast per schooltype (op de website van het College voor Toetsen en Examens)